طراحی و مهندسی

شرکت افسان با بکارگیری نیروهای ماهر و آموزش دیده در زمینه استفاده از نرم افزارهای مهندسی مانند CAD و CAM و CAE و استفاده از استانداردهای بین المللی مانند API، NACE،ASTM و DIN اقدام به طراحی و تولید محصولات مطابق نیاز کارفرما با در نظر گرفتن مسائل ایمنی می نماید.

خدمات مهندسی ما شامل:

  • تعیین و آنالیز مراحل تولید
  • طراحی اجزای مکانیکی
  • بکارگیری مواد با کیفیت
  • رسم نقشه محصولات مطابق با استاندارد های مرتبط
  • بهینه سازی محصولات تولیدی بر اساس نیاز کارفرما
  • تعیین فرآیند تعمیر و نگه داری برای تجهیزات آسیب دیده